Information om hundar och andra djur

På den här sajten kan du hitta information om många olika typer av djur. Det största fokuset kommer dock att ligga på hundar. Här kan du lära dig om alltifrån olika hundraser, användningsområden och historia till uppfostran, tävlingar och annat djurrelaterat. Vi lägger till mer information hela tiden, men redan nu finns mycket fakta att ta del av för den djurintresserade. Djuren har alltid varit en stor del av människans liv, och vår gemensamma historia är något vi successivt kommer att studera mer ingående.

Varifrån kommer hunden?

Sedan urminnes tider har hunden varit en av människans trognaste följeslagare. Från början härstammar hunden från vargen, men har en mycket tamare och mildare natur. Vargens domesticering uppkom genom att vissa flockar levde nära mänskliga boplatser för att livnära sig på matrester, och därför successivt blev tamare. Hunden har spelat en viktig roll i många varierande sfärer av människors liv. Bland annat har hundar hjälpt till med jakt, försvar, kultur och djurhållning. Utöver detta har hunden också ett stort emotionellt värde för människan, och ses ofta som en del av familjen.

Släktskapet med vargen

Det sägs ofta att hunden är en domesticerad underart av vargen. Huruvida detta verkligen stämmer har dock diskuterats, eftersom det innebär svårigheter med att klassificera olika hundraser. På grund av detta vill vissa forskare hävda hunden som egen art. Vad som utan tvekan är sant är dock att hunden även idag har ett nära släktskap med vargen, så det är främst en språklig eller definitionsmässig fråga. Sedan hunden började tämjas har många olika raser avlats fram, med vitt varierande drag och likhetsgrad till sina vildare släktingar.